Badania pracowniane / laboratoryjne

HomeŁagodny rozrost stercza

Badania pracowniane / laboratoryjne to każda procedura medyczna, która jest przeprowadzana w ramach diagnostyki laboratoryjnej.

Głównym celem tych badań jest precyzyjne określenie składu i parametrów biologicznych oraz fizykochemicznych analizowanych substancji (np. krwi). Dzięki nim jestem w stanie prawidłowo rozpoznać, a także wykluczyć i monitorować pewne schorzenia.